لیست قیمت هتل ها ویژه زمستان 98

consul555

*Consul 3

قیمت اتاق با صبحانه

 • یک تخته: 25$
 • دو تخته: 28$
 • سه تخته: 40$
 • فاصله تا
 • مرکز شهر: 5 دقیقه
 • استخر: ندارد
diplomat

*Diplomat 3

قیمت اتاق با صبحانه

 • یک تخته: 35$
 • دو تخته: 43$
 • سه تخته: 55$
 • فاصله تا
 • مرکز شهر: 2 دقیقه
 • استخر: ندارد
days

*Days 4

قیمت اتاق با صبحانه

 • یک تخته: 25$
 • دو تخته: 35$
 • سه تخته: 45$
 • فاصله تا
 • مرکز شهر: 5 دقیقه
 • استخر: ندارد
corniche

*Corniche 4

قیمت اتاق با صبحانه

 • یک تخته: 30$
 • دو تخته: 40$
 • سه تخته: 55$
 • فاصله تا
 • مرکز شهر: 5 دقیقه
 • استخر: ندارد
ganjali

*Ganjali 4

قیمت اتاق با صبحانه

 • یک تخته: 45$
 • دو تخته: 49$
 • سه تخته: 65$
 • فاصله تا
 • مرکز شهر: 1 دقیقه
 • استخر: ندارد
azcot

*Azcot 4

قیمت اتاق با صبحانه

 • یک تخته: 45$
 • دو تخته: 50$
 • سه تخته: 65$
 • فاصله تا
 • مرکز شهر: 1 دقیقه
 • استخر: ندارد
central

*Central 4

قیمت اتاق با صبحانه

 • یک تخته: 40$
 • دو تخته: 48$
 • سه تخته: 55$
 • فاصله تا
 • مرکز شهر: 2 دقیقه
 • استخر: ندارد
harmony

*Harmony 4

قیمت اتاق با صبحانه

 • یک تخته: 50$
 • دو تخته: 60$
 • سه تخته: 70$
 • فاصله تا
 • مرکز شهر: 5 دقیقه
 • استخر: ندارد
Ramada

*Ramada 4

قیمت اتاق با صبحانه

 • یک تخته: 70$
 • دو تخته: 80$
 • سه تخته: 100$
 • فاصله تا
 • مرکز شهر: 15 دقیقه
 • استخر: دارد
staybridge

*Staybridge 4

قیمت اتاق با صبحانه

 • یک تخته: 70$
 • دو تخته: 70$
 • سه تخته: 100$
 • فاصله تا
 • مرکز شهر: 1 دقیقه
 • استخر: ندارد
burjsahil

*Burjsahil 4

قیمت اتاق با صبحانه

 • یک تخته: 65$
 • دو تخته: 70$
 • سه تخته: 95$
 • فاصله تا
 • مرکز شهر: 5 دقیقه
 • استخر: ندارد
shahpalace

*Shahpalac 4

قیمت اتاق با صبحانه

 • یک تخته: 90$
 • دو تخته: 100$
 • سه تخته: 130$
 • فاصله تا
 • مرکز شهر: 2 دقیقه
 • استخر: ندارد
park-inn

*Park inn 4

قیمت اتاق با صبحانه

 • یک تخته: 100$
 • دو تخته: 110$
 • سه تخته: 140$
 • فاصله تا
 • مرکز شهر: 2 دقیقه
 • استخر: ندارد
harmony

*Winterpark 4

قیمت اتاق با صبحانه

 • یک تخته: 105$
 • دو تخته: 115$
 • سه تخته: 150$
 • فاصله تا
 • مرکز شهر: 2 دقیقه
 • استخر: ندارد
holiday-inn

*Holidayinn 4

قیمت اتاق با صبحانه

 • یک تخته: 105$
 • دو تخته: 118$
 • سه تخته: 150$
 • فاصله تا
 • مرکز شهر: 1 دقیقه
 • استخر: دارد
greencity

*Greencity 5

قیمت اتاق با صبحانه

 • یک تخته: 35$
 • دو تخته: 40$
 • سه تخته: 50$
 • فاصله تا
 • مرکز شهر: 15 دقیقه
 • استخر: دارد
alba

*Alba 5

قیمت اتاق با صبحانه

 • یک تخته: 40$
 • دو تخته: 45$
 • سه تخته: 60$
 • فاصله تا
 • مرکز شهر: 10 دقیقه
 • استخر: دارد
atlas

*Atlas 5

قیمت اتاق با صبحانه

 • یک تخته: 40$
 • دو تخته: 44$
 • سه تخته: 60$
 • فاصله تا
 • مرکز شهر: 10 دقیقه
 • استخر: دارد
rich

*Rich 5

قیمت اتاق با صبحانه

 • یک تخته: 55$
 • دو تخته: 59$
 • سه تخته: 80$
 • فاصله تا
 • مرکز شهر: 10 دقیقه
 • استخر: دارد
iyv-garden-555

*IVYGarden 5

قیمت اتاق با صبحانه

 • یک تخته: 55$
 • دو تخته: 60$
 • سه تخته: 80$
 • فاصله تا
 • مرکز شهر: 5 دقیقه
 • استخر: دارد
grand-europe

*G Europe 5

قیمت اتاق با صبحانه

 • یک تخته: 60$
 • دو تخته: 70$
 • سه تخته: 90$
 • فاصله تا
 • مرکز شهر: 5 دقیقه
 • استخر: دارد
holiday-inn

*Q Point 4

قیمت اتاق با صبحانه

 • یک تخته: 70$
 • دو تخته: 80$
 • سه تخته: 90$
 • فاصله تا
 • مرکز شهر: 5 دقیقه
 • استخر: دارد
golden-coast

*G Coast 5

قیمت اتاق با صبحانه

 • یک تخته: 80$
 • دو تخته: 85$
 • سه تخته: 110$
 • فاصله تا
 • مرکز شهر: 5 دقیقه
 • استخر: دارد
promenada

*Promnada 5

قیمت اتاق با صبحانه

 • یک تخته: 80$
 • دو تخته: 85$
 • سه تخته: 120$
 • فاصله تا
 • مرکز شهر: 2 دقیقه
 • استخر: ندارد
boulevard

*Boulevard 5

قیمت اتاق با صبحانه

 • یک تخته: 100$
 • دو تخته: 120$
 • سه تخته: 175$
 • فاصله تا
 • مرکز شهر: 5 دقیقه
 • استخر: دارد
pulman555

*Pulman 5

قیمت اتاق با صبحانه

 • یک تخته: 110$
 • دو تخته: 130$
 • سه تخته: 190$
 • فاصله تا
 • مرکز شهر: 10 دقیقه
 • استخر: دارد
fairmont

*Fairmont 5

قیمت اتاق با صبحانه

 • یک تخته: 140$
 • دو تخته: 159$
 • سه تخته: 220$
 • فاصله تا
 • مرکز شهر: 5 دقیقه
 • استخر: دارد
hilton

*Hilton 5

قیمت اتاق با صبحانه

 • یک تخته: 200$
 • دو تخته: 220$
 • سه تخته: 320$
 • فاصله تا
 • مرکز شهر: 2 دقیقه
 • استخر: دارد
marriot

*Marriott 5

قیمت اتاق با صبحانه

 • یک تخته: 330$
 • دو تخته: 350$
 • سه تخته: 450$
 • فاصله تا
 • مرکز شهر: 2 دقیقه
 • استخر: دارد

هتل باکو رو با ما دنبال کنید

اگر سفر آذربایجان را در پیش دارید و تمایل دارید هتل باکو رو بررسی کنید و بهترین گزینه از هتل باکو رو انتخاب کنید جای درستی آماده اید.

ما در اینجا به بررسی هتل باکو میپردازیم و توضیحات هر کدام از هتل ها را به همراه عکس در اختیار شما میگذاریم و نیز قیمت آن ها به شما ارائه میکنیم و انتخاب رو بر عهده خودتان میگذاریم.

در ضمن یکی از بهترین کارگزار هارو هم برای رزرو هتل باکو به شما پیشنهاد میکنیم.

 

 

اگه مفید بود با دوستانتان به اشتراک بگذارید