مرکز فرهنگی حیدر علیف

بازی امواج را در باکو ببینید،
اینجا مرکز فرهنگی حیدر علیف است.

.

مرکز فرهنگی حیدر علیف

.

قصه ی مرکز فرهنگی حیدر علیف از سال ۲۰۰۷ با مسابقه ای که برای انتخاب معمار این بنا برگزار شد آغاز شد. معمار اصلی آن خانم “سارا شیخ اکبری” عضوی از اعضای شرکت زاها حدید است. سیاست کاری آذربایجان در آن زمان دوری از معماری کهنه روسیه بود؛ بی شک معماری فوق العاده و شگفت انگیز این بنا معماری قدیمی روسیه را در هم میشکند.

.

مرکز فرهنگی حیدر علیف

.

امواج در تلاطم در معماری مرکز فرهنگی حیدر علیف جریان دارد؛ اگر دقت کنید هرچه جلوتر میرود امواج بالاتر میرود که نشان دهنده ی نگاه مردم آذربایجان به سوی آینده و پیشرفت است.
وقتی قدم در مرکز فرهنگی حیدر علیف میگذارید دنیای متفاوتی از فرهنگ آذربایجانی پیش روی شما قرار میگیرد؛ طبقه اول شامل ماشین های قدیمی و مجسمه های مدرن، طبقه دوم از ابتدای باکو را خواهید دید تا به امروز و طبقه سوم هم لوازم شخصیه حیدر علیف را شامل میشود.

.

مرکز فرهنگی حیدر علیف

مرکز فرهنگی حیدر علیف

.

حتی اگر جزء دسته افرادی باشید که بازدید موزه را دوست ندارند اما وقتی قدم در مرکز فرهنگی حیدر علیف بگذارید حتما نظرتان عوض خواهد شد.
معماری این بنا هم در روز هم در شب نظر شما را بخود جلب میکند.
استراتژی نورپردازی در روز و شب با هم متفاوت است؛ هنگام روز حجم ساختمان نور را منعکس می‌سازد و بر اساس حرکت خورشید و نقطه دید پرسپکتیو جلوه‌ی ساختمان پیوسته در تغییر است.

.

مرکز فرهنگی حیدر علیف