پیست اسکی شاهداغ

کشور جمهوری آذربایجان کمتر از ۱۹دامنه دارد که این دامنه ها مخصوص ورزش های زمستانی برنامه ریزی شده است.
کوه شاهداغ یکی از این دامنه های برفی بسیار زیباست که در اختیار اسکی بازان و سایر مهمانانش قرار میگیرد.
همچنین این کوه پیست مناسبی برای آموزش اسکی از افراد تازه کار گرفته تا کسانی که بصورت حرفه ای این ورزش را دنبال میکنند میباشد.
یک خبر بهتر اینکه این دامنه امکانات هیجان انگیز دیگری برای کودکان نیز فراهم آورده است از جمله دوچرخه سواری و قلعه برفی.
یک خبر خوبه دیگر برای شما وجود آب گرم در این دامنه است.
آب گرمی که بین یخ و برف قرار گرفته و شما در کمال آرامش میتوانید از گرمایش لذت ببرید.

.

.