2017-01-26

شهر باکو، انعکاس خاطره ها

اطلاعات عمومی شهر باکو پایتخت جمهوری آذربایجان، بزرگترین شهر و همچنین بزرگترین بندر این کشور است. این شهر بر ساحل غربی دریای خزر در شبه جزیره […]