آداب و رسوم نوروز در باکو

نوروز با آداب و رسوم مخصوص به خودش با دیگر روزها فرق می کند این عید با تاریخ، فرهنگ و آداب و رسوم مردم کشور آذربایجان عجین شده است. چیدن سفره نوروز (خنچه) نیز مخصوص اینجاست و با کشورهای دیگر فرق می کند چه در چهارشنبه سوری (چرشنبه آخشامی) و چه در روز اول عید […]