2017-04-22

هتل ساحلی آف – آکوا پارک باو

آف هتل و آکوا پارک در منطقه ساحلی نوخانی در بخش شمالی شبه جزیره آبشرون و با فاصله ۲۵ کیلومتر از مرکز شهر باکو قرار گرفته […]