پیست اسکی شاهداغ

کشور جمهوری آذربایجان کمتر از ۱۹دامنه دارد که این دامنه ها مخصوص ورزش های زمستانی برنامه ریزی شده است. کوه شاهداغ یکی از این دامنه های برفی بسیار زیباست که در اختیار اسکی بازان و سایر مهمانانش قرار میگیرد. همچنین این کوه پیست مناسبی برای آموزش اسکی از افراد تازه کار گرفته تا کسانی که […]