رستوران های باکو

رستوران های باکو یکی از جذابیت های این شهر است، باکو پایتخت کشور جمهوری آذربایجان است که در چند سال اخیر طرفداران زیادی پیدا کرده و به علت هم مرزی با کشور ایران اشتراکات زیادی با هم دارند. یکی از این اشتراکات، اشتراک غذایی دو کشور است که عموما مردم هر دو کشور عاشق غذاهای […]