2017-04-06

دین و زبان مردم آذربایجان

دین مردم آذربایجان حدود۷۰درصد مردم جمهوری آذربایجان شیعه و در کل ۹۳٫۴درصد مردم این کشور مسلمان می باشند. لاکن مذهب هیچگونه امتیاز خاصی برای هموطنان و یا […]