دین و زبان مردم آذربایجان

دین مردم آذربایجان حدود۷۰درصد مردم جمهوری آذربایجان شیعه و در کل ۹۳٫۴درصد مردم این کشور مسلمان می باشند. لاکن مذهب هیچگونه امتیاز خاصی برای هموطنان و یا ملیت های دیگر شامل نمی شود. ·۴٫۸درصد جمعیت نیز مسیحی ارتدکس و بقیه (۲٫۴درصد) پیروادیان دیگرند.   زبان مردم کشور آذربایجان در کنار زبان ترکی آذربایجانی (زبان رسمی) زبان […]