مسافرت با اتوبوس به آذربایجان

   شهر باکو در چند سال اخیر توانسته است  با استفاده مناسب از جاذبه های گردشگری خود، ترویج فرهنگ گردشگر پذیری و فراهم آوردن زیرساخت های مناسب، مسافران زیادی را از کشور ایران جذب کند. گردشگرانی که از ایران به آذربایجان و شهر باکو می روند، یا به صورت هوایی سفر می کنند و یا […]