سفارتخانه های آذربایجان در ایران

آدرس قدیم سفارت: تهران، فرمانیه، خ لواسانی، خ شهید صالحی (ندا)، خ شهید وطن پور، شماره شانزدهم آدرس سفارتخانه: تهران، پاسداران، خیابان نیستان سوم، کوچه راستوان، پلاک سی – تلفن: ۲۲۵۵۹۵۵۳ – ۲۲۵۶۳۱۴۶ الی ۷ نام سفیر جمهوری آذربایجان در جمهوری اسلامی ایران: جوانشیر آخوندوف (از سال ۲۰۰۹ تا کنون) . . . . آدرس […]