سفر با خودرو به آذربایجان

برای رفتن به باکو علاوه بر مسیر هوایی، می توان به صورت زمینی هم سفر کرد. اگر می خواهید به صورت زمینی و با وسیله شخصی سفر کنید، از دو گذرگاه مرزی آستارا و بیله سوار موغان می توانید بگذرید. فاصله تا شهر باکو از مرز بیله سوار ۲۱۲ کیلومتر و از مرز آستارا ۳۵۰ کیلومتر است. […]