2017-04-06

مطبخ آذربایجانی

مطبخ آذربایجانی ترکهای آذربایجان به تهیه و تناول غذاهای خوشمزه علاقه خاصی داشته و چشیدن طعم را از دیرباز یکی از عناصر تمدن خود میدانند . […]