2017-02-16

موزه ی فرش باکو

اولین موزه ی فرش جهان در باکو موزه فرش آذربایجان، واقع در مرکز شهر باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان، محل نمایش بزرگترین مجموعه فرش‌ها و قالیچه‌های آذربایجانی […]