چگونه از چمدانمان در سفر مراقبت کنیم

– چمدان سبک داشته باشید  اگر چمدانتان سبک باشد و کل وسایل شما در یک کوله پشتی جا شود، دیگر نیازی نیست که بعد از چک کردن آنرا تحویل بار دهید. می توانید آنرا با خود به داخل هواپیما برده و در بالای سر، قسمت گذاشتن چمدانهای کوچک بگذارید. بدین گونه حواستان به چمدانتان خواهد […]