2017-02-18

مرکز خرید پارک بولوار

مرکز خرید پارک بولوار یکی از مراکز خرید واقع شده در شهر باکو میباشد. این مرکز خرید بعنوان اولین مرکز خرید باکو معرفی شده است. ساکنان […]
2017-02-19

مرکز خرید پارک بولوار

2017-02-26

مرکز خرید ۲۸ مال

۲۸ یکی از محبوب‌ترین مرکز خریدهای باکو است که پاتوق عصرگاهی خیلی از محلی‌ها میباشد. در کنار مرکز خرید ایستگاه مترویی به اسم ۲۸ مه قرار گرفته است […]
2017-02-26

مرکز خرید ۲۸ مال