جملاتی که هرگز نباید به مهماندار پرواز بگویید

مهماندار پرواز، کارکنان زحمت کشی هستند که وظایف سنگین و مهمی در طول پرواز بر عهده دارند. اما این افراد ملزم به انجام هر کاری نیستند و نسبت به شنیدن بعضی جملات به شدت واکنش نشان می‌دهند. – می‌توانید از بچه‌های من مراقبت کنید  شاید تا به حال دیده باشید بعضی از والدین وقتی سوار […]