موزه رستوران شیروانشاه

موزه رستوران شیروانشاه در یکی از قدیمی ترین خیابان های باکو یعنی خیابان نظامی قرار گرفته است. هر مهمان که به این موزه رستورانی که به قرن ۱۹ تعلق دارد وارد شود فرصت طلایی چشیدن طعم های مختلف مواد غذایی از مناطق مختلف جمهوری آذربایجان را پیدا میکند. موزه رستوران شیروانشاه که بعنوان یکی از […]