موزه های باکو

 موزه های باکو امروزه در کشورهای جهان، میراث فرهنگی که نشان دهنده اصالت و قدمت است، جزء مهم ترین عناصر فرهنگی به حساب می آید. در این میان مهم ترین بناهایی که این آثار ارزشمند را در خود جای داده اند می توان به موزه ها اشاره ویژه داشت چرا که مرکز اصلی جمع آوری […]