2018-07-22

هتل اسپرینگ باکو

هتل اسپرینگ باکو یکی از هتل های ۵* کشور جمهوری آذربایجان میباشد. شهر باکو به دلیل غیر قابل استفاده بودن ساحل آن، اقدام به ساخت برخی […]
2019-05-20

هتل گرین سیتی باکو

هتل گرین سیتی باکو، یکی از هتل های ۵* کشور جمهوری آذربایجان است. هتل گرین سیتی باکو به این خاطر که در نزدیکی خط ساحلی قرار […]