هتل هیلتون باکو

هتل هیلتون باکو یکی از هتل های ۵* کشور جمهوری آذربایجان است. اولین انتخاب مسافر برای سفرش بدون شک محل اقامتش خواهد بود، اگر هم نسبت به محل اقامت حساسیت زیادی داشته باشد پس باید هم به ستاره هتل و هم موقعیت آن توجه زیادی بکند. در اکثر کشورها هتل های زنجیره عموما از کیفیت […]