هزینه ی غذا در سفر آذربایجان چقدر است؟

هزینه ی غذا در سفر آذربایجان چقدر است؟ اگر با تورهایی سفر میکنید که شما را به هتلهای فول برد می برند نگرانی بابت وعده های غذایی ندارید، سر ساعت تشریف می برید رستوران هتل و هر چه دلتان خواست سفارش می دهید و دیناری (ببخشید کوپکی) هم نمی پردازید . اما اگر خودتان به […]