2017-02-18

مرکز خرید پارک بولوار

مرکز خرید پارک بولوار یکی از مراکز خرید واقع شده در شهر باکو میباشد. این مرکز خرید بعنوان اولین مرکز خرید باکو معرفی شده است. ساکنان […]
2017-02-19

مرکز خرید پارک بولوار