کارتینگ باکو

مرکز کارتینگ وهیجان و رویداد (KARTING& EVENT CENTER) مجموعه سرپوشیده کارتینگ دارای مساحت ۴۰۰۰ متر مربع می باشد و حدودا ۵۰۰ متر مربع آن آسفالت کشی شده است وبرای پیست آماده گردیده است و در اینجا از مشهورترین مدل های ماشین شرکت های آلمان نیز استفاده شده است. این مکان درای پیست مدرن واستاندارد روز […]