کریسمس در باکو طعم ویژه ای دارد

کریسمس در باکو چه حال و هوایی دارد!  کریسمس باکو معروف است مخصوصا با آن کاج غول پیکر و تزئین شده در قلب بلوار باکو که اگر به نوک درخت نگاه کنید بدون شک کلاهتان از سرتان میفتد.   . کریسمس جشنی ست که بمناسب تولد حضرت عیسی هرساله در کشورهای مختلف جهان برگزار میشود. […]