بهترین رستوران های باکو

بهترین رستوران های باکو

 

تونقال (Tonqal)

آدرس: شهر باکو- خیابان حسن علی اوا- کوچه ۸۲

کاروان سرای (Karvansaray)

آدرس: شهر باکو- منطقه ایچری شهر- بیوک قالا- کوچه ۱۱

موغام کلوب (Mugamklub)

آدرس: شهر باکو- منطقه ایچری شهر- خیابان حقیقت رضا اوا- کوچه ۹

آزا (Azza)

آدرس: شهر باکو – خیابان نظامی- شماره ۳۴۰٫ ایسر پلازا- طبقه ۱۷

شکی (Sheki)

آدرس: شهر باکو – منطقه بادامدار- خیابان میکائیل مشوق- شماره ۱

کاپریس (Caprice)

آدرس: شهر باکو – خیابان استقلالیت- خیابان ۳۱- شماره az1000

کاویار (Caviar)

آدرس: شهر باکو – خیابان تفلیس ۳۰/۱۰۲۵- شماره az1078

کان یون ال تی دی (Canyon LTD)

آدرس: خیابان حیدر علی اف- ۱۰۶ باکو- شماره az1000

دولکه ویتا(Dolce Vita)

آدرس: خیابان علی یارعلی اوا- ۹ باکو- شمارهaz1005

لابقوته (La Baguette)

آدرس: یوسف محمد لی اوا- خیابان ۱۹- شماره ۲۱ باکو

لدی (Lady)

آدرس: خیابان تفلیس- باکو۳- شماره az1000

لیمان (Liman)

آدرس: خیابان آفیادین چیلوا- باکو۴- شماره az1000

مزو (Mezzo)

آدرس: خیابان باکی خان اوا- باکو۱- شماره az1000

کافه دالیدا (Kafe dalida)

آدرس: خیابان نظامی- ۳۴۰ نرگس تجارت مرکزی- طبقه ۳

هاتی (Haute Cuisine)

آدرس: خیابان نخجوان- شماره ۶۱۵

کیشمیش (Kishmish)

آدرس: منطقه ایچری شهر- قلعه کوچک- شماره ۱۰۸

لنق ایسلند (Long Island)

آدرس: خیابان مردان اوا قراداشلی- کوچه ۱۵

رامسیس (Ramses)

آدرس: خیابان رشید بهبود اوا- خیابان ۲۵

شکلات (Chocolate)

آدرس: منطقه ایچری شهر- قلعه کوچک- خیابان ۱۲۵

منبع: وب سایت رسمی جمهوری آذربایجان