سفارتخانه های آذربایجان در ایران

آدرس قدیم سفارت: تهران، فرمانیه، خ لواسانی، خ شهید صالحی (ندا)، خ شهید وطن پور، شماره شانزدهم

آدرس سفارتخانه: تهران، پاسداران، خیابان نیستان سوم، کوچه راستوان، پلاک سی – تلفن: ۲۲۵۵۹۵۵۳ – ۲۲۵۶۳۱۴۶ الی ۷

نام سفیر جمهوری آذربایجان در جمهوری اسلامی ایران: جوانشیر آخوندوف (از سال ۲۰۰۹ تا کنون)

.

.

.

.

آدرس قدیم کنسولگری تهران: روبروی پارک قیطریه، خیابان محمود نیا، بن بست هاشمی، پلاک دو – تلفن تهران: ۲۲۶۷۳۵۱۱ الی ۲

آدرس کنسولگری تهران: تهران، نیاوران، خیابان پور ابتهاج، خیابان خداوردی، کوچه سیزدهم غربی، نبش کوچه شیرافکن – پلاک پنجم – تلفن: ۲۲۲۹۱۱۴۴

آدرس کنسولگری در تبریز: شهر تبریز، بلوار ولیعصر، خیابان عارف، شماره نه – تلفن تبریز: ۳۳۳۳۴۸۰۳

وبسایت: www.azembassy.ir