قیمت ها ویژه پائیز 98

mm1

آپارتمان شماره 1

وضعیت : موجود

کد آپارتمان : MM001

شبی 75 دلار

اطلاعات آپارتمان

 • متراژ : 185 متر
 • تعداد اتاق : 2 عدد
 • فاصله تا مرکز شهر: 10 دقیقه
 • فاصله تا میدان فواره ها: 10 دقیقه
 • طبقه واحد: 14
 • تعداد تخت خواب: 4 عدد
 • حداکثر ظرفیت : 5 نفر
 • تعداد سرویس و حمام :1 عدد
 • موقعیت: نزدیک مترو نظامی
 • امکانات سوئیت:
 • پارکینگ
 • اینترنت رایگان پر سرعت
 • تلویزیون

برای مشاهده عکسها و موقعیت آپارتمان بر روی لینک زیر کلیک کنید
mm2

آپارتمان شماره 2

وضعیت : موجود

کد آپارتمان : MM002

شبی 75 دلار

اطلاعات آپارتمان

 • متراژ : 185 متر
 • تعداد اتاق : 2 عدد
 • فاصله تا مرکز شهر: 10 دقیقه
 • فاصله تا میدان فواره ها: 10 دقیقه
 • طبقه واحد: 14
 • تعداد تخت خواب: 4 عدد
 • حداکثر ظرفیت : 5 نفر
 • تعداد سرویس و حمام :1 عدد
 • موقعیت: نزدیک مترو نظامی
 • امکانات سوئیت:
 • پارکینگ
 • اینترنت رایگان پر سرعت
 • تلویزیون

برای مشاهده عکسها و موقعیت آپارتمان بر روی لینک زیر کلیک کنید

جهت مشاوره رایگان و رزرو آپارتمان ها با شماره 02166834032 و یا 09104974414 تماس حاصل کنید

mm3

آپارتمان شماره 3

وضعیت : موجود

کد آپارتمان : MM003

شبی 75 دلار

اطلاعات آپارتمان

 • متراژ : 185 متر
 • تعداد اتاق : 2 عدد
 • فاصله تا مرکز شهر: 10 دقیقه
 • فاصله تا میدان فواره ها: 10 دقیقه
 • طبقه واحد: 15
 • تعداد تخت خواب: 4 عدد
 • حداکثر ظرفیت : 5 نفر
 • تعداد سرویس و حمام :1 عدد
 • موقعیت: نزدیک مترو نظامی
 • امکانات سوئیت:
 • پارکینگ
 • اینترنت رایگان پر سرعت
 • تلویزیون

برای مشاهده عکسها و موقعیت آپارتمان بر روی لینک زیر کلیک کنید
mm4

آپارتمان شماره 4

وضعیت : رزرو شده

کد آپارتمان : MM004

شبی 75 دلار

اطلاعات آپارتمان

 • متراژ : 185 متر
 • تعداد اتاق : 2 عدد
 • فاصله تا مرکز شهر: 10 دقیقه
 • فاصله تا میدان فواره ها: 10 دقیقه
 • طبقه واحد: 17
 • تعداد تخت خواب: 4 عدد
 • حداکثر ظرفیت : 5 نفر
 • تعداد سرویس و حمام :1 عدد
 • موقعیت: نزدیک مترو نظامی
 • امکانات سوئیت:
 • پارکینگ
 • اینترنت رایگان پر سرعت
 • تلویزیون

برای مشاهده عکسها و موقعیت آپارتمان بر روی لینک زیر کلیک کنید

جهت مشاوره رایگان و رزرو آپارتمان ها با شماره 02166834032 و یا 09104974414 تماس حاصل کنید

mm5

آپارتمان شماره 5

وضعیت : موجود

کد آپارتمان : MM005

شبی 75 دلار

اطلاعات آپارتمان

 • متراژ : 179 متر
 • تعداد اتاق : 2 عدد
 • فاصله تا مرکز شهر: 10 دقیقه
 • فاصله تا میدان فواره ها: 10 دقیقه
 • طبقه واحد: 13
 • تعداد تخت خواب: 4 عدد
 • حداکثر ظرفیت : 4 نفر
 • تعداد سرویس و حمام :1 عدد
 • موقعیت: نزدیک مترو نظامی
 • امکانات سوئیت:
 • پارکینگ
 • اینترنت رایگان پر سرعت
 • تلویزیون

برای مشاهده عکسها و موقعیت آپارتمان بر روی لینک زیر کلیک کنید
mm6

آپارتمان شماره 6

وضعیت : موجود

کد آپارتمان : MFA001

شبی 75 دلار

اطلاعات آپارتمان

 • متراژ : 179 متر
 • تعداد اتاق : 2 عدد
 • فاصله تا مرکز شهر: 10 دقیقه
 • فاصله تا میدان فواره ها: 10 دقیقه
 • طبقه واحد: 3
 • تعداد تخت خواب: 4 عدد
 • حداکثر ظرفیت : 5 نفر
 • تعداد سرویس و حمام :2 عدد
 • موقعیت: نزدیک مترو نظامی
 • امکانات سوئیت:
 • پارکینگ
 • اینترنت رایگان پر سرعت
 • تلویزیون

برای مشاهده عکسها و موقعیت آپارتمان بر روی لینک زیر کلیک کنید

جهت مشاوره رایگان و رزرو آپارتمان ها با شماره 02166834032 و یا 09104974414 تماس حاصل کنید

mm7

آپارتمان شماره 7

وضعیت : رزرو شده

کد آپارتمان : MFA002

شبی 75 دلار

اطلاعات آپارتمان

 • متراژ : 179 متر
 • تعداد اتاق : 2 عدد
 • فاصله تا مرکز شهر: 10 دقیقه
 • فاصله تا میدان فواره ها: 10 دقیقه
 • طبقه واحد: 9
 • تعداد تخت خواب: 4 عدد
 • حداکثر ظرفیت : 5 نفر
 • تعداد سرویس و حمام :2 عدد
 • موقعیت: نزدیک مترو نظامی
 • امکانات سوئیت:
 • پارکینگ
 • اینترنت رایگان پر سرعت
 • تلویزیون

برای مشاهده عکسها و موقعیت آپارتمان بر روی لینک زیر کلیک کنید
mm8

آپارتمان شماره 8

وضعیت : موجود

کد آپارتمان : ZA001

شبی 75 دلار

اطلاعات آپارتمان

 • متراژ : 170 متر
 • تعداد اتاق : 2 عدد
 • فاصله تا مرکز شهر: 10 دقیقه
 • فاصله تا میدان فواره ها: 10 دقیقه
 • طبقه واحد: 5
 • تعداد تخت خواب: 4 عدد
 • حداکثر ظرفیت : 5 نفر
 • تعداد سرویس و حمام :2 عدد
 • موقعیت: نزدیک مترو نظامی
 • امکانات سوئیت:
 • پارکینگ
 • اینترنت رایگان پر سرعت
 • تلویزیون

برای مشاهده عکسها و موقعیت آپارتمان بر روی لینک زیر کلیک کنید

جهت مشاوره رایگان و رزرو آپارتمان ها با شماره 02166834032 و یا 09104974414 تماس حاصل کنید

mm9

آپارتمان شماره 9

وضعیت : موجود

کد آپارتمان : SA001

شبی 95 دلار

اطلاعات آپارتمان

 • متراژ : 190 متر
 • تعداد اتاق : 3 عدد
 • فاصله تا مرکز شهر: 5 دقیقه
 • فاصله تا میدان فواره ها: 5 دقیقه
 • طبقه واحد: 5
 • تعداد تخت خواب: 6 عدد
 • حداکثر ظرفیت : 8 نفر
 • تعداد سرویس و حمام :1 عدد
 • موقعیت: نزدیک مترو نظامی
 • امکانات سوئیت:
 • پارکینگ
 • اینترنت رایگان پر سرعت
 • تلویزیون

برای مشاهده عکسها و موقعیت آپارتمان بر روی لینک زیر کلیک کنید
mm10

آپارتمان شماره 10

وضعیت : موجود

کد آپارتمان : G001

شبی 95 دلار

اطلاعات آپارتمان

 • متراژ : 190 متر
 • تعداد اتاق : 3 عدد
 • فاصله تا مرکز شهر: 5 دقیقه
 • فاصله تا میدان فواره ها: 5 دقیقه
 • طبقه واحد: 16
 • تعداد تخت خواب: 6 عدد
 • حداکثر ظرفیت : 6 نفر
 • تعداد سرویس و حمام :2 عدد
 • موقعیت: نزدیک شهر قدیمی
 • امکانات سوئیت:
 • پارکینگ
 • اینترنت رایگان پر سرعت
 • تلویزیون

برای مشاهده عکسها و موقعیت آپارتمان بر روی لینک زیر کلیک کنید

جهت مشاوره رایگان و رزرو آپارتمان ها با شماره 02166834032 و یا 09104974414 تماس حاصل کنید

mm11

آپارتمان شماره 11

وضعیت : رزرو شده

کد آپارتمان : MN001

شبی 110 دلار

اطلاعات آپارتمان

 • متراژ : 250 متر
 • تعداد اتاق : 4 عدد
 • فاصله تا مرکز شهر: 10 دقیقه
 • فاصله تا میدان فواره ها: 10 دقیقه
 • طبقه واحد: 4
 • تعداد تخت خواب: 8 عدد
 • حداکثر ظرفیت : 12 نفر
 • تعداد سرویس و حمام :2 عدد
 • موقعیت: نزدیک مترو نظامی
 • امکانات سوئیت:
 • پارکینگ
 • اینترنت رایگان پر سرعت
 • تلویزیون

برای مشاهده عکسها و موقعیت آپارتمان بر روی لینک زیر کلیک کنید
mm12

آپارتمان شماره 12

وضعیت : موجود

کد آپارتمان : RR001

شبی 80 دلار

اطلاعات آپارتمان

 • متراژ : 140 متر
 • تعداد اتاق : 2 عدد
 • فاصله تا مرکز شهر: 5 دقیقه
 • فاصله تا میدان فواره ها: 2 دقیقه
 • طبقه واحد: 5
 • تعداد تخت خواب: 4 عدد
 • حداکثر ظرفیت : 6 نفر
 • تعداد سرویس و حمام :1 عدد
 • موقعیت: خیابان تارگوی
 • امکانات سوئیت:
 • اینترنت رایگان پر سرعت
 • تلویزیون

برای مشاهده عکسها و موقعیت آپارتمان بر روی لینک زیر کلیک کنید

جهت رزرو آپارتمان ها با شماره های ۰۹۱۰۴۹۷۴۴۱۴ و یا  ۶۶۸۳۴۰۳۲ – ۰۲۱  تماس حاصل فرمائید

 

 همه چیز درباره اجاره آپارتمان مبله در باکو

 کرایه کردن منزل شخصی یا اجاره آپارتمان مبله همواره یکی از گزینه های مسافران در سفرهای داخلی و خارجی بوده است. معمولا مسافرانی که تجربه سفر قبلی به مقصدشان را داشته اند و زبان آن جا را می شناسند، اقدام به کرایه منزل یا آپارتمان می کنند. کرایه کردن آپارتمان نسبت به رزرو هتل، هم دارای مزایایی است و هم معایبی. ما در این نوشته سعی داریم شما را با چگونگی اجاره آپارتمان در باکو آشنا کنیم؛ پس با ما همراه باشید:

 

شهر باکو

باکو پایتخت جمهوری آذربایجان در ساحل غربی دریای خزر و در شبه جزیره آب شوران واقع شده است. جمعیت باکو حدود ۳ میلیون نفر و مساحت آن ۲۸۵ کیلومتر است که بزرگترین شهر جمهوری آذربایجان به حساب می آید. شهر باکو از سه بخش تاریخی، دوران کمونیستی، و جدید تشکیل شده است که بخش تاریخی بیشتر توریست پذیر است و گردشگران آن جا را برای بازدید انتخاب می کنند. از چند سال پیش مدرن سازی بخش های قدیمی تر باکو همزمان با ساخت شهرک های جدید شروع شده است که با این حساب نمی شود مرزبندی دقیقی برای بخش کمونیستی و بخش مدرن شهر قرار داد.

وضعیت عمومی آپارتمان های باکو

در باکو همه نوع آپارتمانی می توان پیدا کرد از آپارتمان های مدرن با همه امکانات بگیرید تا آپارتمان هایی فرسوده با امکانات کمتر و البته قیمت پایین تر. به علت این که در گذشته دولت متولی بسیاری از امور شهری بود هنوز هم ممکن است برخی از مردم باکو، حفظ زیبایی و اهمیت نمای بیرونی ساختمان ها و حتی فضاهای عمومی داخلی مثل راهروها و راه پله ها را وظیفه دولت بدانند و بنابراین نمای بیرونی ساختمان ها چندان دلپذیر نباشد با این حال به علت وجود فرهنگ توریست پذیر مردم باکو، داخل آپارتمان ها مرتب و مناسب گردشگران است.

اجاره آپارتمان در باکو برای چه کسانی مناسب است

شما اگر گروهی سفر کرده اید و می خواهید پول کمتری برای هزینه اقامت بپردازید، اجاره آپارتمان می تواند گزینه مناسبی برای شما باشد. منتها باید به خاطر داشته باشید که امکانات و خدمات هتل را در اختیار نخواهید داشت. باید غذای را خودتان بپزید، نظافت منزل را خودتان انجام دهید و اقلام مصرفی را خودتان تهیه کنید. اگر بار اول است که باکو می روید یا زبان ترکی آذربایجانی را بلد نیستید یا نمی خواهید چند روز سفر خود را به پخت و پز و رفت و روب بپردازید بهتر است در تصمیمتان برای کرایه آپارتمان بیشتر فکر کنید یا با شرکت های معتبر کارگزاری گردشگری آذربایجان مشورت کنید.

برای اطلاع از نحوه کاپوتاژ کردن خودرو و گرفتن گواهینامه بین المللی کلیک کنید.

بهترین محله های باکو برای اجاره آپارتمان

طبیعتا هرچه آپارتمان شما به مناطق تاریخی و جاذبه های گردشگری شهر نزدیکتر باشد بهتر است اما ممکن است قیمت آپارتمان در این مناطق کمی گران باشد یا آپارتمان های قدیمی نصیب شما بشود؛ در این صورت بهتر است مناطقی را انتخاب کنید که دسترسی راحت تری به ایستگاه های مترو یا اتوبوس داشته باشد.

و در آخر پیشنهاد ما برای اجاره آپارتمان در باکو

شما اگر بخواهید شخصا دنبال آپارتمان بگردید باید هم زمان زیادی را صرف کنید و هم ممکن است دلالان، آپارتمان هایی با قیمت بالاتر را به شما اجاره دهند. ما به شما استفاده از خدمات یکی از با سابقه ترین کارگزاران گردشگری آذربایجان که این کار را با قیمت مناسب و در اختیار گذاشتن آپارتمان های درخور حال شما، انجام می دهد را پیشنهاد می دهیم.

 

آپارتمان های پیشنهادی ما در باکو دارای امکانات و مزایای زیر است:

۱- طرف معامله بودن با شرکت های معتبر و عدم نیاز به چانه زنی با مالکان و دلالان

۲- واقع بودن در مرکز شهر به طوری که با ۵ دقیقه پیاده روی می توان به میدان فواره رسید.

۳- وجود آپارتمان های تک واحدی با متراژ ۲۰۰ متر و سه اتاق خواب در هر واحد.

۴- نظافت کامل آپارتمان قبل تحویل به مسافر.

۵- دارا بودن امکانات کامل آشپزخانه و وسایل پخت و پز.

۶- اینترنت پرسرعت وای فای رایگان

۷- قیمت بسیار مناسب و ارزان

شما می توانید با مراجعه به این لینک، با شرایط رزرو آپارتمان در باکو بیشتر آشنا شوید و پکیج های پیشنهادی را دریافت کنید.

برای آگاهی از شرایط تورهای مسافرتی باکو، کلیک کنید.

 

اگه مفید بود با دوستانتان به اشتراک بگذارید

8 دیدگاه

 1. Mehdi Saeidi گفت:

  آپارتمان ها بسیار زیبا هستند. هزینه اجاره آپارتمان متوسط به صورت سالیانه چقدر است.

 2. محمد گفت:

  مفت گرونه من الان خودم باکو هستم ماهانه با ۶۰۰ منات خونه اجاره کردم یک خواب خیلی هم تمیز هستش و از خونم تا مرکز شهر فقط ۵ دقیقه پیاده روی داره

  • ادمین سایت گفت:

   سلام خدمت شما
   قطعا قیمت خونه برای یک ماه با چهار یا پنج شب متفاوت خواهد بود
   در ضمن این خانه ها همه بالای یک خواب را دارند و قیمت یک خواب با دو خواب خیلی متفاوت هست
   مبلغی که شما برای یک خواب پرداخت میکنید هم یخورده زیاده اگر خواستید با ما تماس بگیرید
   از تمامی این خانه ها تا میدان فواره ۱۰ دقیقه بیشتر راه نیست
   در ضمن هزینه آب، برق، گاز و اینترنت رو شما فراموش کردید

  • Saeid گفت:

   سلام شما که ساکن اونجا هستین میشه لطفا منو در مورد یه هتل ارزان راهنمایی کنی؟

   • ادمین سایت گفت:

    سلام
    هتل های ارزان باکو خیلی کیفیت خوبی ندارن
    اما در میان هتل های ارزان هتل کنسول با وجود قیمت پائین کیفیت مطلوبی دارد
    برای اطلاع از قیمت میتونید با شماره ۰۲۱۶۶۸۹۰۶۸۹ تماس حاصل کنید

 3. داریوش گفت:

  جای خیلی خوبی هست ما مرکز شهر واحد گرفتیم شبی ۱۰۰منات تمیز بود اینترنت رایگان هم داشت ولی زیاد سرعتش خوب نبود
  در کل باکو خیلی جای خوبی هست ولی اگه نابلد باشی تاکسی ها حسابی گوش آدمو میبرن

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *