لیست آپارتمان های تائید شده در باکو

131250951

آپارتمان شماره 1

وضعیت : رزرو شده

کد: MM001

شبی 95 دلار

اطلاعات آپارتمان

 • متراژ : 185 متر
 • طبقه : چهاردهم
 • تعداد اتاق : 2 عدد
 • فاصله تا مرکز شهر: 10 دقیقه
 • تعداد تخت خواب: 4 عدد
 • حداکثر ظرفیت : 6 نفر
 • تعداد سرویس و حمام : 1 عدد
 • امکانات سوئیت:
 • پارکینگ
 • اینترنت رایگان
 • تلویزیون
 • آسانسور

برای مشاهده عکسها و موقعیت آپارتمان بر روی لینک زیر کلیک کنید
MM008-008

آپارتمان شماره 2

وضعیت : رزرو شده

کد: MM002

شبی 95 دلار

اطلاعات آپارتمان

 • متراژ : 185 متر
 • طبقه : چهاردهم
 • تعداد اتاق : 2 عدد
 • فاصله تا مرکز شهر: 10 دقیقه
 • تعداد تخت خواب: 4 عدد
 • حداکثر ظرفیت : 6 نفر
 • تعداد سرویس و حمام : 2 عدد
 • امکانات سوئیت:
 • پارکینگ
 • اینترنت رایگان
 • تلویزیون
 • آسانسور

برای مشاهده عکسها و موقعیت آپارتمان بر روی لینک زیر کلیک کنید
MM005-007

آپارتمان شماره 3

وضعیت : رزرو شده

کد: MM003

شبی 95 دلار

اطلاعات آپارتمان

 • متراژ : 185 متر
 • طبقه : پانزدهم
 • تعداد اتاق : 2 عدد
 • فاصله تا مرکز شهر: 10 دقیقه
 • تعداد تخت خواب: 4 عدد
 • حداکثر ظرفیت : 6 نفر
 • تعداد سرویس و حمام : 1 عدد
 • امکانات سوئیت:
 • پارکینگ
 • اینترنت رایگان
 • تلویزیون
 • آسانسور

برای مشاهده عکسها و موقعیت آپارتمان بر روی لینک زیر کلیک کنید
MM007-011

آپارتمان شماره 4

وضعیت :

27 اسفند تا 4 فروردین: رزرو شده

4فروردین تا 15 فروردین : موجود

کد: MM004

شبی 95 دلار

اطلاعات آپارتمان

 • متراژ : 185 متر
 • طبقه : هفدهم
 • تعداد اتاق : 2 عدد
 • فاصله تا مرکز شهر: 10 دقیقه
 • تعداد تخت خواب: 4 عدد
 • حداکثر ظرفیت : 6 نفر
 • تعداد سرویس و حمام : 1 عدد
 • امکانات سوئیت:
 • پارکینگ
 • اینترنت رایگان
 • تلویزیون
 • آسانسور

برای مشاهده عکسها و موقعیت آپارتمان بر روی لینک زیر کلیک کنید
A004

آپارتمان شماره 5

وضعیت :

27 اسفند تا 5 فروردین: موجود

5فروردین تا 9 فروردین : رزرو شده

9فروردین تا 15 فروردین : موجود

کد: MM005

شبی 95 دلار

اطلاعات آپارتمان

 • متراژ : 179 متر
 • طبقه : سیزدهم
 • تعداد اتاق : 2 عدد
 • فاصله تا مرکز شهر: 10 دقیقه
 • تعداد تخت خواب: 4 عدد
 • حداکثر ظرفیت : 6 نفر
 • تعداد سرویس و حمام : 2 عدد
 • امکانات سوئیت:
 • پارکینگ
 • اینترنت رایگان
 • تلویزیون
 • آسانسور

برای مشاهده عکسها و موقعیت آپارتمان بر روی لینک زیر کلیک کنید
131250902

آپارتمان شماره 6

وضعیت :

27 اسفند تا 5 فروردین: موجود

5فروردین تا 11 فروردین : رزرو شده

11فروردین تا 15 فروردین : موجود

کد: MFA001

شبی 110 دلار

اطلاعات آپارتمان

 • متراژ : 179 متر
 • طبقه : سوم
 • تعداد اتاق : 2 عدد
 • فاصله تا مرکز شهر: 10 دقیقه
 • تعداد تخت خواب: 4 عدد
 • حداکثر ظرفیت : 6 نفر
 • تعداد سرویس و حمام : 2 عدد
 • امکانات سوئیت:
 • پارکینگ
 • اینترنت رایگان
 • تلویزیون
 • آسانسور

برای مشاهده عکسها و موقعیت آپارتمان بر روی لینک زیر کلیک کنید
B2-003

آپارتمان شماره 7

وضعیت : رزرو شده

کد: MFA002

شبی 95 دلار

اطلاعات آپارتمان

 • متراژ : 179 متر
 • طبقه : نهم
 • تعداد اتاق : 2 عدد
 • فاصله تا مرکز شهر: 10 دقیقه
 • تعداد تخت خواب: 4 عدد
 • حداکثر ظرفیت : 6 نفر
 • تعداد سرویس و حمام : 2 عدد
 • امکانات سوئیت:
 • پارکینگ
 • اینترنت رایگان
 • تلویزیون
 • آسانسور

برای مشاهده عکسها و موقعیت آپارتمان بر روی لینک زیر کلیک کنید
A001

آپارتمان شماره 8

وضعیت :

27 اسفند تا 4 فروردین: موجود

4فروردین تا 10 فروردین : رزرو شده

10فروردین تا 15 فروردین : موجود

کد: ZA001

شبی 95 دلار

اطلاعات آپارتمان

 • متراژ : 179 متر
 • طبقه : پنجم
 • تعداد اتاق : 2 عدد
 • فاصله تا مرکز شهر: 10 دقیقه
 • تعداد تخت خواب: 4 عدد
 • حداکثر ظرفیت : 6 نفر
 • تعداد سرویس و حمام : 2 عدد
 • امکانات سوئیت:
 • پارکینگ
 • اینترنت رایگان
 • تلویزیون
 • آسانسور

برای مشاهده عکسها و موقعیت آپارتمان بر روی لینک زیر کلیک کنید
A0016

آپارتمان شماره 9

وضعیت :

1 فروردین تا 7 فروردین: رزرو شده

7فروردین تا 15 فروردین : موجود

کد: SA001

شبی 115 دلار

اطلاعات آپارتمان

 • متراژ : 210 متر
 • طبقه : پنجم
 • تعداد اتاق : 3 عدد
 • فاصله تا مرکز شهر: 10 دقیقه
 • تعداد تخت خواب: 6 عدد
 • حداکثر ظرفیت : 8 نفر
 • تعداد سرویس و حمام : 1 عدد
 • امکانات سوئیت:
 • پارکینگ
 • اینترنت رایگان
 • تلویزیون
 • آسانسور

برای مشاهده عکسها و موقعیت آپارتمان بر روی لینک زیر کلیک کنید
DSC_0474

آپارتمان شماره 10

وضعیت :

29 اسفند تا 5 فروردین:رزرو شده

5فروردین تا 15 فروردین : موجود

کد: G001

شبی 115 دلار

اطلاعات آپارتمان

 • متراژ : 179 متر
 • طبقه : شانزدهم
 • تعداد اتاق : 3 عدد
 • فاصله تا مرکز شهر: 5 دقیقه
 • تعداد تخت خواب: 6 عدد
 • حداکثر ظرفیت : 8 نفر
 • تعداد سرویس و حمام : 2 عدد
 • امکانات سوئیت:
 • پارکینگ
 • اینترنت رایگان
 • تلویزیون
 • آسانسور

برای مشاهده عکسها و موقعیت آپارتمان بر روی لینک زیر کلیک کنید
A001

آپارتمان شماره 11

وضعیت :

27 اسفند تا 5 فروردین: موجود

5فروردین تا 10 فروردین : رزرو شده

10فروردین تا 15 فروردین : موجود

کد: MN001

شبی 135 دلار

اطلاعات آپارتمان

 • متراژ : 230 متر
 • طبقه : چهارم
 • تعداد اتاق : 4 عدد
 • فاصله تا مرکز شهر: 10 دقیقه
 • تعداد تخت خواب: 8 عدد
 • حداکثر ظرفیت : 10 نفر
 • تعداد سرویس و حمام : 2 عدد
 • امکانات سوئیت:
 • پارکینگ
 • اینترنت رایگان
 • تلویزیون
 • آسانسور

برای مشاهده عکسها و موقعیت آپارتمان بر روی لینک زیر کلیک کنید
f31bc71b-b4ec-4a20-98dd-e1327eb842dc

آپارتمان شماره 12

وضعیت : رزرو شده

کد: RR001

شبی 95 دلار

اطلاعات آپارتمان

 • متراژ : 160 متر
 • طبقه : پنجم
 • تعداد اتاق : 2 عدد
 • فاصله تا مرکز شهر: 5 دقیقه
 • تعداد تخت خواب: 6 عدد
 • حداکثر ظرفیت : 6 نفر
 • تعداد سرویس و حمام : 1 عدد
 • امکانات سوئیت:
 • پارکینگ
 • اینترنت رایگان
 • تلویزیون

برای مشاهده عکسها و موقعیت آپارتمان بر روی لینک زیر کلیک کنید

جهت رزرو آپارتمان ها با شماره های ۰۹۱۰۴۹۷۴۴۱۴ و یا  ۶۶۸۳۴۰۳۲ – ۰۲۱  تماس حاصل فرمائید

 

 همه چیز درباره اجاره آپارتمان مبله در باکو

 کرایه کردن منزل شخصی یا اجاره آپارتمان مبله همواره یکی از گزینه های مسافران در سفرهای داخلی و خارجی بوده است. معمولا مسافرانی که تجربه سفر قبلی به مقصدشان را داشته اند و زبان آن جا را می شناسند، اقدام به کرایه منزل یا آپارتمان می کنند. کرایه کردن آپارتمان نسبت به رزرو هتل، هم دارای مزایایی است و هم معایبی. ما در این نوشته سعی داریم شما را با چگونگی اجاره آپارتمان در باکو آشنا کنیم؛ پس با ما همراه باشید:

 

شهر باکو

باکو پایتخت جمهوری آذربایجان در ساحل غربی دریای خزر و در شبه جزیره آب شوران واقع شده است. جمعیت باکو حدود ۳ میلیون نفر و مساحت آن ۲۸۵ کیلومتر است که بزرگترین شهر جمهوری آذربایجان به حساب می آید. شهر باکو از سه بخش تاریخی، دوران کمونیستی، و جدید تشکیل شده است که بخش تاریخی بیشتر توریست پذیر است و گردشگران آن جا را برای بازدید انتخاب می کنند. از چند سال پیش مدرن سازی بخش های قدیمی تر باکو همزمان با ساخت شهرک های جدید شروع شده است که با این حساب نمی شود مرزبندی دقیقی برای بخش کمونیستی و بخش مدرن شهر قرار داد.

وضعیت عمومی آپارتمان های باکو

در باکو همه نوع آپارتمانی می توان پیدا کرد از آپارتمان های مدرن با همه امکانات بگیرید تا آپارتمان هایی فرسوده با امکانات کمتر و البته قیمت پایین تر. به علت این که در گذشته دولت متولی بسیاری از امور شهری بود هنوز هم ممکن است برخی از مردم باکو، حفظ زیبایی و اهمیت نمای بیرونی ساختمان ها و حتی فضاهای عمومی داخلی مثل راهروها و راه پله ها را وظیفه دولت بدانند و بنابراین نمای بیرونی ساختمان ها چندان دلپذیر نباشد با این حال به علت وجود فرهنگ توریست پذیر مردم باکو، داخل آپارتمان ها مرتب و مناسب گردشگران است.

اجاره آپارتمان در باکو برای چه کسانی مناسب است

شما اگر گروهی سفر کرده اید و می خواهید پول کمتری برای هزینه اقامت بپردازید، اجاره آپارتمان می تواند گزینه مناسبی برای شما باشد. منتها باید به خاطر داشته باشید که امکانات و خدمات هتل را در اختیار نخواهید داشت. باید غذای را خودتان بپزید، نظافت منزل را خودتان انجام دهید و اقلام مصرفی را خودتان تهیه کنید. اگر بار اول است که باکو می روید یا زبان ترکی آذربایجانی را بلد نیستید یا نمی خواهید چند روز سفر خود را به پخت و پز و رفت و روب بپردازید بهتر است در تصمیمتان برای کرایه آپارتمان بیشتر فکر کنید یا با شرکت های معتبر کارگزاری گردشگری آذربایجان مشورت کنید.

بهترین محله های باکو برای اجاره آپارتمان

طبیعتا هرچه آپارتمان شما به مناطق تاریخی و جاذبه های گردشگری شهر نزدیکتر باشد بهتر است اما ممکن است قیمت آپارتمان در این مناطق کمی گران باشد یا آپارتمان های قدیمی نصیب شما بشود؛ در این صورت بهتر است مناطقی را انتخاب کنید که دسترسی راحت تری به ایستگاه های مترو یا اتوبوس داشته باشد.

و در آخر پیشنهاد ما برای اجاره آپارتمان در باکو

شما اگر بخواهید شخصا دنبال آپارتمان بگردید باید هم زمان زیادی را صرف کنید و هم ممکن است دلالان، آپارتمان هایی با قیمت بالاتر را به شما اجاره دهند. ما به شما استفاده از خدمات یکی از با سابقه ترین کارگزاران گردشگری آذربایجان که این کار را با قیمت مناسب و در اختیار گذاشتن آپارتمان های درخور حال شما، انجام می دهد را پیشنهاد می دهیم.

 

آپارتمان های پیشنهادی ما در باکو دارای امکانات و مزایای زیر است:

۱- طرف معامله بودن با شرکت های معتبر و عدم نیاز به چانه زنی با مالکان و دلالان

۲- واقع بودن در مرکز شهر به طوری که با ۵ دقیقه پیاده روی می توان به میدان فواره رسید.

۳- وجود آپارتمان های تک واحدی با متراژ ۲۰۰ متر و سه اتاق خواب در هر واحد.

۴- نظافت هر روزه واحدها توسط مامور نظافت.

۵- دارا بودن امکانات کامل آشپزخانه و وسایل پخت و پز.

۶- اینترنت پرسرعت وای فای رایگان

۷- قیمت بسیار مناسب و ارزان

مطالب پیشنهادی :

 

 

2 دیدگاه

 1. Mehdi Saeidi گفت:

  آپارتمان ها بسیار زیبا هستند. هزینه اجاره آپارتمان متوسط به صورت سالیانه چقدر است.

  • ادمین سایت گفت:

   هزینه سالیانه هر کدام متفاوت می باشد لطفا با شماره ۶۶۸۳۴۰۳۲ تماس حاصل فرمائید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *