چگونه از چمدانمان در سفر مراقبت کنیم

– چمدان سبک داشته باشید 

اگر چمدانتان سبک باشد و کل وسایل شما در یک کوله پشتی جا شود، دیگر نیازی نیست که بعد از چک کردن آنرا تحویل بار دهید. می توانید آنرا با خود به داخل هواپیما برده و در بالای سر، قسمت گذاشتن چمدانهای کوچک بگذارید. بدین گونه حواستان به چمدانتان خواهد بود.

– چمدان را قفل کنید

اگر مجبور به تحویل چمدان شدید، نگران نباشید، می توانید یک قفل کوچک برای آن تهیه کرده و در این هنگام از آن استفاده کنید. چمدانی که قفل داشته باشد کمتر مورد توجه دزدان قرار می گیرد.

– از چمدان چشم برندارید 

چمدانها هنگام چک شدن از اشعه ای عبور می کنند تا محتویات درون آن مشاهده و چک شود. در این مسیر شما چشمتان را از چمدانتان بر ندارید و به محض خارج شدن چمدان، آنرا بردارید. مراقب باشید کسی به اشتباه چمدان شما را برندارد.

– از آوردن چمدانهای فانتزی خودداری کنید 

از همراه داشتن چمدانهای فانتزی با طرح های خاص جدا خودداری کنید. این چمدانها همیشه در چشم هستند، زیرا گرانتر از بقیه ی چمدانها هستند و برای دزدان از چمدانها ارزانتر بیشتر جذابیت دارند. زیرا فکر می کنند همیشه در این چمدانها چیز با ارزشی نیز وجود دارد.

– همراه نداشتن وسایل گران 

توصیه ی ما همیشه به شما این است که از همراه داشتن وسایل گران قیمت در سفر به شدت خودداری کنید. جواهرات، سنگ، ساعت قیمتی و… را در خانه بگذارید تا خسارتهای ناشی از گم شدن و یا دزدیده شدن چمدان را به حداقل برسانید.